ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Το Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ιδρύθηκε το 1994 για να τιμήσει και να διατηρήσει τη μνήμη του θρυλικού "Μαύρου Καβαλάρη" και ασχολείται μέχρι και σήμερα με τη διαχείριση ιστορικών πηγών τοπικής και εθνικής Ιστορίας. Ανήκει στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και στεγάζεται σε ιδιόκτητο διώροφο οίκημα, στο Μοφοβούνι. Στο κτίριο στεγάζεται μόνιμη έκθεση φωτογραφίας από τη ζωή και το έργο του Νικολάου Πλαστήρα καθώς και συλλογή από έγγραφα, εφημερίδες, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει εκατοντάδες προπολεμικά άρθρα που ξεκινούν από το ’22, εφημερίδες της εποχής των Δεκεμβριανών με άρθρα για τον Ν. Πλαστήρα, το διάγγελμά του ως πρωθυπουργού το 1951, αλλά και πολλά πρωτοσέλιδα και προεκλογικές ομιλίες της ίδιας εποχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 45 γελοιογραφίες της περιόδου 1949- 1950, που περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο το κλίμα της εποχής. Ώρες και ημέρες λειτουργίας: Καθημερινά Ανοικτό: 8:00 – 15:00 Τηλ: 24413-52208